IIICIRCUIT SÈNIOR 2017-2018

III MASTER SÈNIOR

BASES DE COMPETICIÓ TEMPORADA 2017-2018

Participació

Podran participar tots els jugadors i jugadores amb llicència catalana corresponent a la temporada 2017-2018 i que hagin nascut abans de l’1 de juliol de 1968.

Sistema de joc

2La competició és individual i amb handicap, s’aplicarà el handicap oficial de la FCBB, corresponent a la temporada 2016-2017. Al final de la tercera jornada s’actualitzarà el handicap d’acord amb les llistes actualitzades de la FCBB (3 primeres jornades handicap any anterior), els jugadors i jugadores nous i que no comptin amb handicap se’ls aplicarà el handicap que resulti de les seves sèries, aquest s’anirà revisant en el decurs de la competició. La màxima partida amb handicap no pot superar els 300 pals.

3Es jugant 2 blocs de 3 partides amb el handicap oficial de la FCBB en la seva darrera publicació, això dona una classificació a pals. Al primer classificat de cada bloc se li donen tants punts (diem XX) com participants juguen aquella jornada, al segon XX-1, tercer XX- 2,..... etc el últim 1 punt.

4En cas d’empat es repartiran els punts dels empatats. Hi haurà una bonificació addicional d’1 punt per totes les partides que amb handicap siguin igual o superior a 215 pals.

5Es juga a l’americana en el mateix parell de pistes designades per sorteig previ, canviant després de cada partida de parell de pistes, els jugadors/es de las pistes senars mouran cap l’esquerra i els de las pistes pars cap la dreta.

6Es jugarà un total de 10 proves en dues fases, la primera fase de juliol a desembre, en la que es convocaran 5 proves, juliol, setembre, octubre, novembre i desembre de 2017, formant las 5 jornades la denominada fase de hivern i la segona fase de gener a maig 2018 formant las 5 jornades la denominada fase de estiu.

7La fase de hivern consisteix en de tots els jugadors/es que han jugat proves de la 1 a la 5 se’ls hi contarà las 6 millors puntuacions de la fase (de 10 possibles 2 x prova). Això ens donarà una classificació general que determinarà qui es el Campió/na de hivern, els 25 que rebran subvenció i els 12 primers finalistes per el III Máster

1

8La fase de estiu, se celebrarà de gener a maig, es començarà de 0 punts, les proves se celebraran els mesos de gener, febrer, març, abril i maig de 2018, formant las 5 jornades la denominada fase de estiu.

9La fase de estiu consisteix en de tots els jugadors/es que han jugat proves de la 6 a la 10 se’ls hi contarà las 6 millors puntuacions de la fase (de 10 possibles 2 x prova). Això ens donarà una classificació general que determinarà qui es el Campió/na de estiu, els 25 que rebran subvenció i els 12 restants finalistes per el III Máster

10A cada una de las proves i instal·lacions es designarà un delegat que serà l’encarregat/da de tots els temes organitzatius es a dir: cobrar inscripcions, pagar a la instal·lació, ocupar-se del sorteig de pistes, nombrar anotadors/es per tal d’omplir las actes i fer d’àrbitre en el decurs de la competició. També és el responsable de fer arribar les actes al servei informàtic i els diners al tresorer.

11Empats en la classificació final fase hivern i fase estiu, aquest es desfarà : 11.1.- La sèrie (3 partides) mes alta de la fase

11.2.- El de menor handicap en la ultima llista publicada

11.3.- La segona sèrie (3 partides) mes alta de la fase, fins desfer l’empat

Jornades 5 i 10 final hivern i final estiu

Las finals de hivern I estiu donen per una banda els 24 classificats per el Màster i per l’altre els campions de hivern I estiu.

Premis en las finals de fase hivern i estiu

1er Classificat i Campió/na de Fase

medalla d’or i Campió/na hivern/estiu

2on Classificat .....................................

medalla d’argent I Sot Campió/na hivern/estiu

3er Classificat .....................................

medalla de bronze i tercer classificat/da hivern/estiu

Subvenció als 25 primers classificats (Annex 1)

Premis al completar-se las 10 jornades

1er Classificat/da I Campió/na ABSOLUT del III Circuit qui mes punts hagi sumat en las 10 proves 2on Classificat/da I Sot Campió/na

3er Classificat/da

Subvencions als 3 primers (Annex 2)

Es segueix el mateix criteri de desfer els empats de las fases finals de hivern i estiu

Subvenció extraordinària

 

Partida de 300 (amb handicap) ..........................................

50,00 €uros i placa recordatori

Preu i inscripcions

El preu d’inscripció de cada jornada és de 40 €, amb bonificació de 10 € per els associats de la ABCS (30,- €)

Les inscripcions es trametran al correu electrònic rfranco@abcs2015.cat fent constar nom, cognoms, número de llicència, club i dia de joc.

2

Classificació Màster Sènior 2018

Al acabar la Fase 1 hivern els classificats/des del 1 al 15 passen automàticament a estar classificats per jugar el Máster a final de temporada

Al acabar la Fase 2 estiu els millors 15 jugadors/es dels que no estan classificats en la Fase 1 passen a completar els 15 llocs restants per el Máster

Las baixes en el Máster de la Fase 1 i 2 es substitueixen per ordre de classificació de la Fase corresponent. Sempre en el Máster jugaran 24 jugadors/es

III Màster Sènior 2018

Els 30 jugadors/es classificats jugaran 6 partides en las què en cada partida es repartiran els punts de 30 a 1 segons l’ordre de classificació, seguin el criteri que en els empats es reparteixen els punts de las posicions.

La classificació final del II Màster Sènior 2018 serà a punts, en cas d’empat, aquest es desfarà : Els pals sumats en la prova del Máster (handicap)

La sèrie inicial (bloc de 3) mes alta

El de menor handicap de la darrera llista publicada

La segona sèrie (3 partides) de tot el III Circuit, fins desfer l’empat

Premis Màster Sènior

 

1er Classificat i Campió/na del Màster

Trofeu

2on Classificat .....................................

Trofeu

3er Classificat .....................................

Trofeu

Títol de Mestressa a la millor jugadora scratch el Máster

Títol de Mestre al millor jugador a scratch del Máster

Subvencions als 20 primers (Annex 3)

7.1. Preu

El III Màster Sènior no te cap cost per els jugadors/es classificats.

Consulta puntuacions i classificacions

Tota la informació del torneig, reglament, convocatòries, sèries i resultats estaran disponibles al web de l’Associació http://www.abcs2015.cat i al de la federació www.fcbb.cat

Disposició final

Aquesta competició està homologada per la Federació Catalana de Bitlles I Bowling, pel que en tot allò no previst en aquest reglament s’aplicarà, la normativa de la WB, i en el seu defecte, i per aquest ordre, els reglaments de la federació referits al bowling i la resta de normativa general aplicable a les competicions organitzades per la FCBB.

3

Totes les partides que es disputin seran vàlides per a la llista oficial de resultats de la temporada 2017-2018.

Aquesta competició és individual pel que no és imprescindible l’ús del uniforme de club, tot i què no és permet l’ús de roba texana d’acord amb l normativa de la World Bowling. Així mateix no està permès el tabac ni els cigarrets electrònics en el decurs de la competició, ni les begudes alcohòliques ni competir sota els seus efectes. Esta permès l’ús de pantalons curts als homes en las jornades 1 i la 2, juliol i setembre i en el Màster Juny 2018

Es crearà un comitè de competició format per 3 persones que seran las que vetllin pel bon funcionament de la competició i per solucionar els problemes que puguin aparèixer en el torneig.

Annex 1 (*)

 

 

Annex 2 (*)

 

Annex 3 (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campió

250,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segon

150,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campió

250,00

 

 

 

 

 

 

 

Tercer

100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segon

150,00

Quart

70,00

 

Campió

250,00 €

 

Tercer

100,00

 

 

 

 

 

Segon

100,00 €

 

 

 

 

 

 

Cinquè

60,00

 

 

 

 

 

 

 

Quart

70,00

 

 

 

 

 

Tercer

50,00 €

 

 

 

 

 

 

Sisè

50,00

 

 

 

 

 

 

 

Cinquè

60,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sete

40,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sisè

50,00

 

 

 

 

 

 

 

Vuitè

35,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sete

40,00

 

 

 

 

 

 

 

Novè

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuitè

35,00

 

 

 

 

 

 

 

Dècim

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novè

30,00

 

 

 

 

 

 

 

del 11 al 15

25,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dècim

30,00

 

 

 

 

 

 

 

del 16 al 20

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del 11 al 15

25,00

 

 

 

 

 

 

 

del 21 al 25

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

del 16 al 20

20,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Subvencions amb una participació promitg de 40 jugadors/es per prova, poden ser modificades si la participació es mes baixa o sensiblement mes alta.

13

15

16

Juliol

III CIRCUIT SÈNIOR Jda 1

PEDRALBES

 

 

 

23

24

Setembre

III CIRCUIT SÈNIOR Jda 2

Platja D'Aro

 

19

21

22

Octubre

III CIRCUIT SÈNIOR Jda 3

SANT VICENÇ

 

 

 

 

 

 

LES

 

 

11

12

Novembre

III CIRCUIT SÈNIOR Jda 4

GAVARRES

 

14

16

17

Decembre

III CIRCUIT SÈNIOR Jda 5 Final Fase 1

SANT VICENÇ

 

 

20

21

Gener

III CIRCUIT SÈNIOR Jda 6

EL VENDRELL

 

15

17

18

Febrer

III CIRCUIT SÈNIOR Jda 7

SANT VICENÇ

 

15

17

18

Març

III CIRCUIT SÈNIOR Jda 8

PEDRALBES

 

 

14

15

Abril

III CIRCUIT SÈNIOR Jda 9

SALT

 

 

 

 

 

III CIRCUIT SÈNIOR Jda 10 Final Fase

PEDRALBES

 

17

19

20

Maig

2

 

 

 

 

 

17

Juny

III MÁSTER SÈNIOR

SANT VICENÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

Esplugues de Llobregat 10 de juny del 2.017

4